Ryba jest bardzo wrażliwym obszarem na wahania temperatury w całym procesie dostawy i sprzedaży.


Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji i prawie sterylnej czystości. Nie wolno pozostawiać towarów w miejscach nasłonecznionych (załadunek, rozładunek, przechowywanie itp.).

Wszystkie meble i pojemniki mające bezpośredni kontakt z rybami muszą zostać zatwierdzone do kontaktu z żywnością. Powinny być wykonane z materiałów, które są łatwe do mycia i nie zakłócają organoleptycznych właściwości produktów.
Meble (ekspozytory) powinny być zaprojektowane i wyposażone w sposób zapewniający odpowiednią temperaturę dla konkretnej grupy produktów.

Odpowiednia temperatura

Wędzone ryby są przechowywane w suchych, czystych i chłodnych pomieszczeniach w temperaturze 2-10 ° C.
Świeże ryby od -1 ° C do + 2 ° C
Ryby mrożone i produkty rybne poniżej -18 ° C
Produkty rybne i marynaty od 0 ° C do + 8 ° C
Wędzone ryby i produkty rybne od 0 ° C do + 10 ° C

Świeża ryba jest chłodzona lodem z wody pitnej.

Lód należy regularnie uzupełniać, a stopioną wodę spuszczać jak najszybciej.
Powinny być transportowane w pojemnikach jednorazowego użytku (np. Pojemnikach styropianowych) lub niepakowanych pojemnikach, które są nieprzepuszczalne dla wody i mogą być ponownie użyte po czyszczeniu i dezynfekcji (np. Pojemniki z tworzywa sztucznego).
Nie używaj ponownie drewnianych skrzynek

Żywe ryby muszą mieć wodę do picia w basenie - zaleca się ją zmieniać co 24 godziny. Pojemność basenu powinna być dostosowana do ilości i wielkości przechowywanych ryb. Martwe ryby należy natychmiast usunąć, ponieważ psują się szybko.

Ryby mrożone należy transportować w oryginalnym opakowaniu, a temperatura transportu musi wynosić -18 ° C

Okres przechowywania ryby

Ryby wędzone na zimno - 10 dni w lecie i 1 miesiąc w zimie.
Ryba wędzona na gorąco - 4 dni w lecie i 8 dni w zimie.
Zbyt długo przechowywane ryby lub niewystarczająca pleśń (zielone, żółte lub czarne kwiaty).
Wędzone ryby o zgniłym zapachu i czerwonym mięsie wokół kręgosłupa nie nadają się już do spożycia.

Transport ryb

Transport żywej ryby powinien odbywać się w pojazdach przeznaczonych wyłącznie do transportu żywności, z wydajnym systemem chłodzenia i wydajnym czujnikiem temperatury. Przewoźnik jest odpowiedzialny za utrzymanie wymaganej temperatury i przygotowanie łóżka pojazdu, aw szczególności za zapewnienie, że nie zostanie on uszkodzony i będzie czysty.
Aby utrzymać urządzenie w czystości, użyj odpowiednich środków czyszczących i dezynfekujących.
Pracownik zatrudniony w transporcie mający bezpośredni kontakt z rybami i produktami rybnymi jest zobowiązany do:

Utrzymanie czystości i higieny osobistej,
nosić odpowiednią odzież ochronną,
mieć aktualną książkę zdrowia,
Przeprowadzanie badań w celach zdrowotnych i epidemiologicznych,
Prowadź książkę o higienicznej kontroli środków transportu.
Ładowanie towarów może odbywać się po pierwszym schłodzeniu przestrzeni ładunkowej do temperatury zbliżonej do warunków przechowywania.
Wszystkim produktom muszą towarzyszyć kompletne dokumenty przewozowe.
Ryby należy przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach i przykryć lodem. Ponadto filety należy owinąć folią, aby lód nie miał bezpośredniego kontaktu z mięsem.
Każdy pojemnik musi być opatrzony etykietą z nazwą produktu, producentem, datą pakowania, datą ważności i warunkami przechowywania.

kontrola jakości

Gdy dostarczane są świeże ryby hodowlane https://karpzywy.pl/, cały asortyment należy dokładnie sprawdzić organoleptycznie.

Każdy element powinien mieć: błyszczące oczy, błyszczące łuski blisko skóry i czerwone skrzela (nigdy szare).
Po dokładnym rozważeniu wyjmij rybę z lodu, umieść w czystym pojemniku, a następnie zważ.
Podczas przyjmowania żywych ryb należy pamiętać o zewnętrznym wyglądzie i uszkodzeniach (dobre ryby mają naturalny kolor skóry, są pokryte cienką warstwą przezroczystego śluzu). Temperatura wody w basenie jest mierzona w połowie wysokości zbiornika, a zapach sprawdzany jest bezpośrednio na powierzchni. Bardzo ważna jest również ilość tlenu. Sprawdzamy to, obserwując zachowanie ryby. Jeśli płyniesz spokojnie, jest wystarczająca ilość tlenu. Jeśli krążą niespokojnie w dużej grupie, gromadzą się tuż pod powierzchnią, a skóra zanika, oznacza to, że mają za mało tlenu. Ryby nie powinny pachnieć amoniakiem (oznacza to, że produkt jest zepsuty).

Wszystkie te parametry mają wpływ na cenę żywej ryby w skupie, więc przekładają się na ceny ryb w sklepach dla konsumentów.

Redaktor: e-kurier.net.pl